Pilih Mana, Orang Tua atau Suami?

Pilih Mana, Orang Tua atau Suami?

0 956
sakinah
Prof Miftah Faridl

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ustadz yang dirahmati Allah, apakah kewajiban utama seorang istri? bagaimana jika ada permintaan oleh orang tua dan suami? Orang tua meminta saya untuk melakukan sesuatu sedangkan suami melarangnya karena suatu hal. Apakah benar bahwa ridla istri itu di suami, dan ridla suami di ibunya? Mohon penjelasannya ustadz, syukron

(Akhwat- Bandung)

Jawaban :

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Seorang anak wajib patuh kepada kedua orang tuanya. Ridla Allah kepada seseorang tergantung ridla dari ayah dan ibunya kepada yang bersangkutan. Murka Allah kepada seseorang juga tergantung murka ayah dan ibunya kepada yang bersangkutan. Seorang istri juga wajib patuh kepada suaminya, sepanjang tidak bertentangan dengan ajaran Allah. Ketika seorang istri dihadapkan dengan suasana yang dilematis antara patuh kepada suami dan patuh kepada ibu, pilihan itu harus betul-betul tulus semata-mata mengharap ridla Allah. Ia harus berusaha mengambil mana yang paling penting dan juga lebih mendesak. Dengan tetap berbuat yang terbaik untuk menyenangkan pihak lain, meminimalkan kekecewaan dari pihak yang perintahnya tidak dipatuhi. Seorang ibu atau seorang suami atau istri yang arif pasti akan dapat memahami dn memakluminya. Mungkin dalam satu kasus suami harus diprioritaskan atau dalam kasus yang lain justru orang tua yang harus didahulukan. Wallahua’lam

BERITA TERKAIT